Ovrha radi naplate poreznog duga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Ovrha radi naplate poreznog duga
Stranica:
198.
Autor/i:
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Postupak provedbe ovrhe radi naplate poreznog duga određen je Općim poreznim zakonom a provodi ga Porezna uprava putem svojih ispostava i područnih ureda kada porezni obveznik dragovoljno ne ispuni svoju obvezu o dospijeću.

Autor ovim člankom iznosi analitički prikaz uvjeta za provedbu ovakve ovrhe, kao i postupovne odrednice. Uz navedeno, dan je prikaz instituta obustave i odgode, te naznake o troškovima ovrhe.

Hashtags: