Prekogranično izvođenje dokaza i novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. godine

Časopis: Pravo i porezi - 11.2022
Članak:
Prekogranično izvođenje dokaza i novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. godine
Stranica:
67.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

Uredba (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (preinaka) u primjeni je od 1. srpnja 2022. godine. Cilj donošenja nove, preinačene Uredbe na području prekograničnog izvođenja dokaza je opća učinkovitost i ubrzanje sudskih postupaka putem pojednostavnjenja i racionalizacije mehanizama suradnje kod takva izvođenja dokaza. Uz to, u kontekstu njezina donošenja naglašena je digitalizacija i primjena novih tehnologija, poput videokonferencije pri prekograničnom izvođenju dokaza te namjera skraćivanja vremena koje je potrebno za takvo izvođenje dokaza i smanjenje troškova. Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koje su stupile na snagu 19. srpnja 2022. godine, propisana su određena pitanja bitna za provedbu Uredbe i prekogranično izvođenje dokaza.

  1. Uvodne napomene o području primjene Uredbe (EU) 2020/1783
  2. Načini prekograničnog izvođenja dokaza prema Uredbi 2020/1783
  3. Posebno o neposrednom izvođenju dokaza upotrebom videokonferencije ili druge tehnologije za komunikaciju na daljinu
  4. Zaključne napomene
Hashtags:
#ParničniPostupak, #ZakonOParničnomPostupku