Godišnje izvješće za 2022. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Godišnje izvješće za 2022. godinu
Stranica:
38.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Obvezu sastavljanja i javne objave Godišnjeg izvješća imaju srednji i veliki poduzetnici, dok mikro i mali poduzetnici nemaju tu obvezu. Godišnje izvješće FINA-i se predaje u roku propisanom za javnu objavu, odnosno u roku od šest mjeseci od završetka poslovne godine za nekonsolidirane izvještaje, a u roku od devet mjeseci za konsolidirane izvještaje (obveznici konsolidacije). U ovom članku autorica piše o obvezi sastavljanja Godišnjeg izvješća i Godišnjega konsolidiranog izvješća i njihovu sadržaju.

  1. Uvod
  2. Obveznici sastavljanja Godišnjeg izvješća
  3. Obvezni sadržaj godišnjeg izvješća
  4. Godišnje konsolidirano izvješće
  5. Javna objava, odgovornost i čuvanje godišnjih izvješća
  6. Umjesto zaključka
Hashtags:
#GodišnjeIzvješće, #IzvješćePoslovodstva, #JavnaObjava