Sitni inventar i dugotrajna nefinancijska imovina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Sitni inventar i dugotrajna nefinancijska imovina
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje na računima glavne knjige povrata sitnog inventara u godini koja slijedi godinu u kojoj je kupljen te neke promjene koje su povezane s dugotrajnom nefinancijskom imovinom.

Ako se sitni inventar vrati dobavljaču jer se ne može popraviti, ne može se smatrati da se stari inventar zamijenio novim inventarom te se ne može za to njegovo otuđenje iskazati potraživanje. Dugotrajna nefinancijska imovina može se isknjižiti iz evidencija (uključujući i glavne knjige) tek kada je otuđena, odnosno tek kada više proračunska osoba njome ne raspolaže.

  1. Povrat sitnog inventara nabavljenog u prethodnoj proračunskoj godini
  2. Nabava dugotrajne nefinancijske imovine, njezin otpis i otuđenje
Hashtags:
#NefinancijskaImovina, #Proračunsko, #SitniInventar