Postupanje poslodavca kod neisplate plaće

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Postupanje poslodavca kod neisplate plaće
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Radniku za njegov rad pripada plaća koju mu poslodavac treba isplatiti u rokovima koji su određeni kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu, a najkasnije petnaestog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Međutim, ako poslodavac ne obračuna i ne isplati plaću do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, obvezan je, između ostaloga, prvoga sljedećeg radnog dana dostaviti FINA-i zahtjev za prisilnu naplatu. O tome što sve poslodavac treba učiniti kada nije u mogućnosti isplatiti plaću radniku do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec te koja su prava radnika u slučaju blokade računa poslodavca, pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Kada se plaća smatra neisplaćenom
  3. Prava radnika u slučaju blokade računa poslodavca
  4. Obveze poslodavca koji nije isplatio plaću u propisanom roku
  5. Naknadna isplata plaće
  6. Zaključak
Hashtags:
#AORT, #Blokada, #NeisplataPlaće, #NeisplataRadniku