Isporuka dobara unutar Europske unije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Isporuka dobara unutar Europske unije
Stranica:
104.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Isporuka dobara unutar EU-a oslobođena je PDV-a. Međutim, za primjenu oslobođenja treba zadovoljiti propisane uvjete koji su jednim dijelom propisani odredbama Zakona o PDV-u, a drugim Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 282/2011. koja se odnosi na dokaze o otpremi dobara u drugu zemlju članicu EU-a.

Bitan uvjet je taj da su dobra otpremljena iz RH u drugu zemlju članicu EU-a. Pritom posebno treba voditi računa o poreznom položaju kupca, odnosno je li riječ o poreznom obvezniku koji je evidentiran u bazi VIES poreznih obveznika. O uvjetima za primjenu oslobođenja za isporuke dobara unutar EU-a, koje treba osigurati prodavatelj – porezni obveznik iz RH te kupac – porezni obveznik iz EU-a, te o poreznom i računovodstvenom evidentiranju isporuka unutar EU-a, može se pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Uvjeti za oslobođenu isporuku dobara unutar EU-a prema Zakonu o PDV-u
  3. Uvjeti koje propisuje Provedbena uredba (EU) br. 282/2011
  4. Porezno i knjigovodstveno evidentiranje isporuke dobara unutar EU-a
  5. Oslobođenje za isporuku unutar EU-a određenih skupina dobara
Hashtags:
#DokazOOtpremi, #IsporukeUnutarEU, #Odobrenje, #Terećenje, #VIESbaza