Porezne oaze i cijena struje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Porezne oaze i cijena struje
Stranica:
130.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
  1. Pokrenut ažurirani sustav kontrole uvoza u EU-u
  2. Ažuriran EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe
  3. Radi se na prijedlogu za jačanje ugovora s fiksnom cijenom struje
  4. EK predlaže ažuriranje propisa o vožnji radi veće sigurnosti na cestama
  5. EK će predložiti nova pravila za potporu određenim zelenim industrijama
Hashtags:
#NekooperativneJurisdikcije, #PorezneOaze