Rad na izdvojenom mjestu rada

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Rad na izdvojenom mjestu rada
Stranica:
175.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Radnik može obavljati rad u prostoru poslodavca te na drugom mjestu ili mjestima koja to nisu. Jedan od oblika rada koji se ne obavlja u prostoru poslodavca jest rad na izdvojenom mjestu rada. Taj je institut pretrpio izmjene zadnjom zakonskom novelom, odnosno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22., dalje: ZiDZR), koji je uglavnom1 stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine. Upravo je taj institut predmet razmatranja u ovom članku te važna pitanja oporezivanja s motrišta doprinosa i obveznih osiguranja u okviru takva rada.

  1. Uvod
  2. Pojam i razgraničenje instituta
  3. Rad na izdvojenom mjestu rada – neka općenita pitanja
  4. Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada
  5. Prava i obveze rada na izdvojenom mjestu rada
  6. Paušalna naknada za rad od kuće
  7. Naknada troškova prijevoza na posao i s posla radnicima koji rade na izdvojenom radnom mjestu ili od kuće
Hashtags:
#IzdvojenoRadnoMjesto, #NaknadaTroškova, #PrijevozNaPosaoISPosla, #RadOdKuće