Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 5.2023
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
90.
Autor/i:
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
  1. Istiskivanje (squeeze out)
  2. ESG
  3. Načelo proporcionalnosti u pravu EU-a
  4. Načelo supsidijarnosti u pravu EU-a
  5. Gramatičko tumačenje i semantika
  6. Genitivni znak (^)
Hashtags: