Računovodstvo robno trgovačkog kredita i kupoprodaje s obročnom otplatom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Računovodstvo robno trgovačkog kredita i kupoprodaje s obročnom otplatom
Stranica:
59.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Kada poduzetnici kod isporuka dobara i usluga žele ugovoriti odgodu plaćanja u duljem roku od 60 dana tada ugovaraju robno trgovački kredit u kojemu rok ne može biti dulji od 360 dana. Međutim, za isporuke pokretnih dobara može se ugovoriti kupoprodaja s obročnom otplatom cijene, kod koje se propisani rok ispunjenja primjenjuje na svaki obrok, te u tom slučaju razdoblje otplate može biti i dulje. U članku autorica piše o računovodstvenom i poreznom motrištu robno trgovačkog kredita i ugovora o kupoprodaji s obročnom otplatom cijene koji se sklapaju među poduzetnicima.

  1. Pravni okvir ugovaranja robno trgovačkog kredita i kupoprodaje s obročnom otplatom
  2. Računovodstveno praćenje robno trgovačkog kredita i kupoprodaje s obročnom otplatom
  3. Primjeri računovodstvenog praćenja robno trgovačkog kredita i kupoprodaje s obročnom otplatom
  4. Umjesto zaključka
Hashtags:
#Kamate, #ObročnaOtplata, #OdgodaPlaćanja, #RobnoTrgovačkiKredit, #RokoviIspunjenja