Radno vrijeme u djelatnosti trgovine – odgovori na aktualna pitanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine – odgovori na aktualna pitanja
Stranica:
170.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Od 1. srpnja 2023. godine na snazi su izmjene i dopune Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 33/23.) kojima se uređuje radno vrijeme u djelatnosti trgovine tako da se propisuje maksimalno trajanje tjednog fonda radnih sati prodajnih objekata, uvodi opće pravilo o neradnim nedjeljama i neradnim blagdanima uz mogućnost odabira 16 radnih nedjelja tijekom godine te navode prodajni objekti i oblici trgovanja koji su izuzeti od propisanih ograničenja i zabrana.

U ovom članka donosimo odgovore na važna i aktualna pitanja o primjeni odredaba Zakona o trgovini kojima se uređuje radno vrijeme.

 1. Na koje se prodajne objekte primjenjuju odredbe Zakona o trgovini o uređenju radnog vremena u djelatnosti trgovine?
 2. U kojem dnevnom i tjednom radnom vremenu mogu raditi prodajni objekti?
 3. Je li zabrana rada nedjeljom i blagdanima apsolutna?
 4. Odnosi li se propisan ukupni fond radnih sati tjedno i mogućnost odabira 16 radnih nedjelja na sve prodajne objekte trgovca, ili na svaki prodajni objekt zasebno?
 5. U kojem radnom vremenu mogu raditi prodajni objekti u trgovačkom centru?
 6. U koje blagdane prodajni objekti moraju biti zatvoreni?
 7. Koja je razlika između blagdana i neradnih dana u RH?
 8. Može li trgovac odabrati kao radnu nedjelju onu koja pada u dane blagdana?
 9. U kojim slučajevima prodajni objekti ipak mogu raditi nedjeljom i blagdanima?
 10. Mogu li prodajni objekti na autobusnom stajalištu raditi nedjeljom i blagdanima?
 11. Odnosi li se iznimka od općeg ograničenja rada nedjeljom i neradnim blagdanima i na prodavaonice u sklopu benzinskih postaja?
 12. Što se podrazumijeva pod kulturnim ustanovama i drugim subjektima u kulturi?
 13. Što se podrazumijeva pod vjerskim ustanovama?
 14. Koji prostori obuhvaćaju proglašena zaštićena područja prirode?
 15. Što se smatra interpretacijskim centrom u sklopu kojeg prodajni objekti mogu raditi nedjeljom i blagdanima?
 16. Tko i uz koje uvjete smije prodavati poljoprivredne proizvoda nedjeljom i blagdanima?
 17. Što se podrazumijeva pod primarnim, a što pod poljoprivrednim proizvodima i koji su to najčešće proizvodi?
 18. Može li se na štandovima tržnice obavljati prodaja ribe izlovljene u moru ili iz vlastita uzgoja nedjeljom i blagdanima?
 19. Na koju se prigodnu prodaju odnosi iznimka od općeg ograničenja radnog vremena djelatnosti trgovine?
 20. Mogu li kiosci nedjeljom i blagdanima osim tiskovina prodavati i drugu robu?
 21. Imaju li trgovci koji prodaju tisak iz kioska pravo odabrati 16 radnih nedjelja kroz godinu te raditi do najviše 15 sati dnevno?
 22. Tko je obvezan voditi evidenciju radnog vremena za svaku radnu nedjelju i u kojem obliku se ona vodi?
Hashtags:
#RadNaBlagdan, #RadNedjeljom, #ZakonOTrgovini