RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2000
  • Članak:Pregled naknada,potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
  • Stranica:253.
  • Autor/i:Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)