Pravni učinci odluke Ustavnog suda o ukidanju odredaba čl.2,7 i 8 Zakona o izmj. i dop. Zak.o trg.dr

Časopis: Pravo i porezi - 7.2000
Članak:
Pravni učinci odluke Ustavnog suda o ukidanju odredaba čl.2,7 i 8 Zakona o izmj. i dop. Zak.o trg.dr
Stranica:
14.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Sažetak:
Hashtags: