Oslobađanje od troškova pred sudom i besplatna pravna pomoć

Časopis: Pravo i porezi - 7.2000
Članak:
Oslobađanje od troškova pred sudom i besplatna pravna pomoć
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mladen PAVLOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: