Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka na ovršni postupak

Časopis: Pravo i porezi - 7.2000
Članak:
Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka na ovršni postupak
Stranica:
31.
Autor/i:
Autor: Dubravka BURCAR, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: