Pravni položaj Slovenaca u Hrvatskoj i Hrvata u Sloveniji pri stjecanju prava vlasništva na nekretn.

Časopis: Pravo i porezi - 7.2000
Članak:
Pravni položaj Slovenaca u Hrvatskoj i Hrvata u Sloveniji pri stjecanju prava vlasništva na nekretn.
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: