RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U dijelu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Nar. nov., br. 36/98.) kojim je uređena materija o slobodnom prijevozu putnika, normiran je i institut autotaksi prijevoza.

Autotaksi prijevoz uređuje se spomenutim Zakonom i propisom što ga donosi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)