Aktualna pitanja primjene sredstava osiguranja tražbina vjerovnika

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Aktualna pitanja primjene sredstava osiguranja tražbina vjerovnika
Stranica:
55.
Autor/i:
Autor: Jožica MATKO-RUŽDJAK, dipl. iur.
Sažetak:
Nakon stupanja na snagu Zakona o javnom bilježništvu (Nar. nov., br. 78/93. i 29/94.) i početka djelovanja javnobilježničke službe, a osobito donošenjem Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 57/96. i 29/ 99. - u nastavku: OZ) javnobilježničko osiguranje tražbina steklo je punu afirmaciju.

Međutim, tijekom godina zbog izraženih stajališta u praksi glede problematike osiguranja tražbina i izmjena zakona, došlo je do određenih promjena u poimanju i primjeni bitnih pravnih instituta u ovom području.

U članku se ukazuje na probleme u praksi, s tim da se za neke od njih pokušava ponuditi rješenje.

Hashtags: