Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Stranica:
73.
Autor/i:
Sažetak:
    Porez na dobitak i porez na dodanu vrijednost na naknadu za izgradnju crpilišta
  • Udruga energetičara - troškovni tretman darovanja
  • Porez po odbitku na naknade za softver isplaćene inozemnim osobama
  • Porez po odbitku na naknade isplaćene inozemnim osobama
Hashtags: