Ministarstvo financija - Carinska uprava

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Stranica:
76.
Autor/i:
Sažetak:
  Privremeni uvoz motornih vozila radi demonstracije na području Republike Hrvatske
 • Privremeni uvoz bicikla za športske aktivnosti stranih turista
 • Problematika korištenja "boarding card" ili popisa putnika u međunarodnom pomorskom prometu
 • Korištenje carinske povlastice pri uvozu opreme i sredstava za potrebe vatrogasnih postrojbi i udruga
 • Ostvarivanje carinske povlastice pri uvozu osobnoga automobila uz carinsku povlasticu branitelja iz Domovinskog rata nakon 1. lipnja 2001.
 • Carinska i porezna povlastica u putničkom prometu s inozemstvom
 • Način naknadnoga obračuna carine za uništeni osobni automobil uvezen temeljem carinske povlastice HRVI i branitelja iz Domovinskog rata
 • Plaćanje carine pri uvozu papirnatih novčanica
 • Primjena propisa o obračunu posebnoga poreza kod konačnoga carinjenja privremeno uvezenoga automobila
 • Obračunavanje posebnoga poreza na osobne automobile u okolnostima privremenoga uvoza - pojašnjenje primjene propisa
 • Žalba protiv rješenja carinarnice u prvome stupnju, ne odgađa ovrhu rješenja
 • Uvoz osobnoga automobila za vjerske zajednice
Hashtags: