Izdavanje potvrde o evidentiranim nepodmirenim obvezama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1998
Članak:
Izdavanje potvrde o evidentiranim nepodmirenim obvezama
Stranica:
584.
Autor/i:
Martina-Darinka VESELOVAC, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: