RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Određivanjem poduzetničkih i tržišnih sloboda temeljima gospodarskog ustroja Hrvatske1 stvorena je i potreba donošenja propisa koji bi trebali provoditi politiku slobodnog tržišnog natjecanja (konkurencije) odnosno stvarati i održavati otvoreno, slobodno i svima dostupno tržište na kojem se odvija zdrava i nesmetana konkurencija. S obzirom na to da je političko i gospodarsko integriranje Hrvatske u Europsku uniju sasvim realna projekcija budućnosti, već bi se sada o politici konkurencije i tržištu trebalo početi govoriti u zajedničkom, europskom kontekstu. Gospodarski i politički predmeti politike konkurencije uobičajeno se opisuju kao učinkovita raspodjela resursa, stimuliranje inovacija i rasta, prilagođavanje promijenjenim okolnostima, decentralizacija donošenja odluka te integracija tržišta.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)