RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na sjednici 17. siječnja 2002. Hrvatski je sabor donio Zakon o elektroničkom potpisu (Nar. nov., br. 10/02.) koji će se početi primjenjivati 1. travnja 2002. godine. Ovim se Zakonom elektroničkom potpisu daju značajke vlastoručnog potpisa u razmjeni informacija između tijela državne uprave, pravosuđa i gospodarskih subjekata, kao i prava, obveze i odgovornosti potpisnika i davatelja usluga certificiranja. Donošenjem provedbenih propisa kojima se uređuju određena tehnička pitanja primjene elektroničkog potpisa i najavljenim postupkom donošenja Zakona o elektroničkoj trgovini stvorio bi se pravni okvir elektroničkog poslovanja, a Republika Hrvatska pridružila se onim zemljama koje su već donijele zakone iz ovog područja. Tekst Zakona koji je predmetom komentara u ovom članku u cijelosti je usklađen sa zahtjevima Smjernice Europske unije o elektroničkom potpisu 1999/93/EC.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)