Obračunavanje plaća nakon promjene stopa i osnovica za plaćanje doprinosa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1998
Članak:
Obračunavanje plaća nakon promjene stopa i osnovica za plaćanje doprinosa
Stranica:
655.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: