RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uputa za provođenje dijela Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske koji se odnosi na plaće i materijalna prava (Nar. nov., br. 35/02.) kojom se propisuje način popunjavanja obrazaca SPL i TMP pomoću kojih se provodi prikupljanje podataka o isplaćenim plaćama i materijalnim pravima što su isplaćene radnicima u 2002. nije donijela sadržajne novosti u dosadašnje statističko praćenje isplaćenih plaća i materijalnih prava.

Ove obrasce popunjavaju i najbližoj organizacijskoj jedinici FINA-e podnose pravne osobe.

Kako popuniti obrasce i na što treba pri njihovu popunjavanju obratiti pozornost upućuje autorica članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)