RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Krah Enrona i borba za opstanak revizijske kuće Andersen
 • Međunarodni standardi o financijskom izvješćivanju (IFRS)
 • Deset načina kako vratiti povjerenje dioničara, po predsjedniku Bushu
 • Nova smjernica Europske komisije olakšat će računovođama rad u zemljama EU
 • Treba li revizorima ostaviti samo reviziju i zabraniti pružanje svih ostalih usluga koje sada obavljaju?
 • Odbor za međunarodne računovodstvene standarde javno objavio tko ga financijski pomaže
 • MRS-ovi dobili "zeleno svjetlo" u Europskom parlamentu
 • Kako se "gradi" financijski direktor?
 • Financijska izvješća pokazuju prije svega ljude, a onda matematiku

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)