RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U vanjskotrgovačkom poslovanju, uslijed razloga uvjetovanih nepredvidivim okolnostima i višom silom, velik je broj slučajeva u kojima roba koja je bila predmetom neke transakcije (često prodaje) mora biti vraćena pošiljatelju. Stoga zainteresirani subjekti često postavljaju pitanja kako u slučaju nastanka takvih izvanrednih događaja ostvariti mogućnost povrata, vraćanja već plaćenih uvoznih opterećenja ili otpusta, tj. opraštanja plaćanja carinskog duga.

Odgovore na ova pitanja uz postupovne odrednice zakonske osnove ovih instituta utemeljene na Carinskom zakonu, autorica iz Carinske uprave daje ovim člankom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)