RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2002
  • Članak:O novom deviznom zakonu
  • Stranica:118.
  • Autor/i:Zoran JURAK, dipl. oec.

Sažetak:

Već podosta vremena se najavljuje prestanak važenja Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata i donošenju novog zakona koji bi u pretežitom broju svojih odredaba uredio isto područje poslovanja kao i zakon koji je sada na snazi.

Očekuje se da bi Prijedlog Zakona ušao u saborsku proceduru u drugom tromjesečju 2002., a da bi njegova primjena mogla početi već od iduće godine.

Važno obilježje Prijedloga Zakona o deviznom poslovanju jest transparentnost odredaba koje otklanjaju mogućnost različitih interpretacija, kao što je to slučaj sa sadašnjim zakonom. Važeći Zakon ne sadrži sveobuhvatne odredbe povezane s plaćanjima i prijenosima radi izvršenja kapitalnih poslova, što u praksi stvara pravnu nesigurnost, dok Prijedlog Zakona o deviznom poslovanju veoma precizno definira to područje.

Upućujemo da je tekst Prijedloga Zakona o deviznom poslovanju objavljen na web stranici Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija Republike Hrvatske (http://www.hnb.hr i http://www.mfin.hr).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)