Vjerodostojna dokumentacija kao osnova porezne evidencije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2002
Članak:
Vjerodostojna dokumentacija kao osnova porezne evidencije
Stranica:
58.
Autor/i:
Autori: Nada PETROVIĆ, dipl. oec.
Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Cilj ovog članka jest da porezne obveznike upozori na nužnost vođenja poslovnih knjiga i evidencija u skladu s propisima, te knjiženja temeljem vjerodostojne dokumentacije. Sve je to bitno kako ne bi porezni nadzor morao obaviti procjenu porezne osnovice kao posljedice nepoštivanja zakonskih određenja vođenja poslovnih knjiga.

Ako porezni obveznik ne može predočiti knjige ili evidencije što ih je obvezan voditi prema poreznim zakonima, ako ne izdaje propisane račune ili ne vodi poslovne knjige točno, uredno i pravodobno, ako podatke za oporezivanje ne može dokazati vjerodostojnom dokumentacijom, porezno tijelo će procijeniti poreznu osnovicu.

Značenje vjerodostojne dokumentacije je presudno u priznavanju utvrđenih poreznih osnovica na temelju kojih je porezni obveznik - trgovačko društvo, obrt i dr. predočio svoje obveze i plaćanja poreza. Kako na to gledaju osobe koje kontroliraju porezne stvari, o tome nam pišu suradnici iz Ministarstva financija.

U sljedećem broju ovi će autori opisati slučajeve kad ne postoji vjerodostojna dokumentacija i propisane evidencije pa tijela poreznog nadzora moraju procjenom utvrditi poreznu osnovicu i svotu porezne obveze.

Hashtags: