Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2002
Članak:
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Stranica:
90.
Autor/i:
Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Sažetak:
Komunalnim gospodarstvom se smatra, između ostaloga, i financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području općina, gradova i Grada Zagreba (u nastavku: jedinica lokalne samouprave).

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave mora donijeti Program gradnje objekata i uređaja infrastrukture koji su pojedinačno navedeni u Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Program se donosi za četverogodišnje razdoblje.

Hashtags: