Procjena porezne osnovice

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2002
Članak:
Procjena porezne osnovice
Stranica:
92.
Autor/i:
Nada PETROVIĆ, dipl. oec.
Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Procjena porezne osnovice među najsloženijim je obvezama Porezne uprave. Svi porezni sustavi, pa tako i hrvatski, poznaju institut procjene porezne osnovice, ali se mora reći da to nisu željeni niti uobičajeni slučajevi oporezivanja.

To se čini kad porezni obveznik nije na osnovi vjerodostojne dokumentacije utvrdio poreznu osnovicu, odnosno poreznu obvezu. Što se smatra vjerodostojnom dokumentacijom, o tome su dana objašnjenja u prošlom broju ovog časopisa.

O ovoj problematici iznose praksu i postupanje naši suradnici iz Ministarstva financija. Budući da se nadzor može obavljati i za prethodna razdoblja, pri tome se uvažavaju tada važeći propisi te se u članku zakona navode i odredbe zakona koji su se primjenjivali u prijašnjim razdobljima.

Hashtags: