RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

I u računovodstvenom sustavu proračunskog računovodstva popis imovine i obveza je nezaobilazna i obvezna radnja svih obveznika primjene ovog sustava koji se, osim iznimaka propisanih posebnim propisima, treba obaviti krajem svake godine.

S obzirom na to da se u proračunskom računovodstvu koje se primjenjuje od 1. siječnja 2002. po prvi put knjigovodstveno iskazuju popisne razlike, postoje neke dvojbe oko njihova knjiženja.

O godišnjem popisu pisano je u RRiF-u br. 11/02., str. 54. Pretežiti dio općih pojašnjenja i akata o popisu se može izravno ili uz odgovarajuće prilagodbe primijeniti na obveznike primjene proračunskog računovodstva.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)