Dokumentacijska osnova za ovršnu naplatu tražbine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2003
Članak:
Dokumentacijska osnova za ovršnu naplatu tražbine
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO, dipl. iur.
Sažetak:
U članku "Aktualna pitanja ovršne naplate" u časopisu br. 6/03. (str. 69.) dan je prvi dio ove problematike s motrišta tehnologije naplate tražbina u postupcima kod sudova i banaka. Ovim člankom autor dovršava ovu temu objašnjavajući dokumentacijsku osnovu, ulogu zateznih kamata, problematike s čekovima i dr. u svezi s prisilnom naplatom tražbina. Više o tome pročitajte u nastavku članka.
Hashtags: