RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
  • Članak:Financijska, porezna i statistička izvješća za međurazdoblje I. do VI. 1998.
  • Stranica:1236.
  • Autor/i:
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)