RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2000
  • Članak:Priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 1999. godinu
  • Stranica:54.
  • Autor/i:Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)