RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
  • Članak:Obračuni i knjiženja prije sastavljanja međuobračunskih izvješća za razdoblje I. do VI. 1998.
  • Stranica:1241.
  • Autor/i:Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)