Utvrđivanje i moguća promjena visine predujmova poreza na dobitak u 1998. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
Članak:
Utvrđivanje i moguća promjena visine predujmova poreza na dobitak u 1998. godini
Stranica:
1267.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: