Međuodnosi zadrugara i poljeprivredne zadruge u sustavu PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
Članak:
Međuodnosi zadrugara i poljeprivredne zadruge u sustavu PDV-a
Stranica:
1290.
Autor/i:
Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: