RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
  • Članak:Financijska međuizvješća u svjetlu novog MRS-a 34
  • Stranica:1304.
  • Autor/i:
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)