RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2003
  • Članak:Izmjene Zakona o porezu na dobit
  • Stranica:91.
  • Autor/i:Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

U Narodnim novinama broj 163/03., objavljena je izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 127/00.). Izmjene su najavljivane od početka godine kao dodatne povlastice za obveznike poreza na dobitak, s naslova troškova i izdataka za istraživanje i razvoj. Zakon je dopunjen i izmijenjen u dijelu poreznih olakšica s ciljem poticanja istraživačko-razvojne djelatnosti kao negospodarstvene infrastrukture čiji rezultati utječu na razvoj cjelokupnog gospodarstvenog sektora koji na taj način postaje konkurentniji na međunarodnom tržištu. U prijedlogu izmjena i dopuna Zakona bilo je rečeno da se odredbe temelje na analizi prakse i razmjene iskustava zemalja u okruženju a i ostalim zemljama europskog tržišta, iz koje je moguće zaključiti da se u većini tih zemalja ulaže u istraživanje i razvoj znatno više nego u Hrvatskoj.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)