RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
  • Članak:Optimaliziranje financiranja dugotrajnih ulaganja
  • Stranica:1312.
  • Autor/i:Mr. sc. Tomislav BROZOVIĆ, dipl. oec.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)