RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Osobe koje prema propisima o porezu na dohodak vode poslovne knjige i plaćaju porez na dohodak (od samostalne djelatnosti) mogu izabrati plaćanje poreza na dobitak i vođenje poslovnih knjiga sukladno propisima o računovodstvu. Razlog za korištenje te zakonske mogućnosti može biti smanjenje poreznog opterećenja i povećanje raspoloživog dobitka, ali pritom valja imati na umu povećanje troškova s osnove knjigovodstvenih usluga i smanjenu mogućnost raspolaganja novčanom imovinom. Za odluku o prelasku s oporezivanja dohotka na oporezivanje dobitka potrebna je ocjena isplativosti temeljena na dosadašnjem poslovanju i procjeni poslovanja u nekoliko sljedećih godina.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)