RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Devet godina nakon početka primjene Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Zakon), počet će 1. siječnja 2004. primjena Zakona o izmjenama i dopunama toga Zakona (Nar. nov., br. 118/ 03. - u daljnjem tekstu: Novela).

U razlozima za opsežne izmjene i dopune ZTD posebno se naglašavala potreba prilagodbe hrvatskog prava europskom pravu. No, cilj ovih izmjena i dopuna nije samo u tome da Hrvatska uđe u Europsku uniju, nego da svoj pravni sustav kvalitetom rješenja podigne na razinu koja postoji u članicama Unije. To se čini zbog domaćih potreba, a postavljeni cilj - ulazak u Uniju samo je poseban stimulans za ubrzanje onoga što treba učiniti ugradbom europskog prava u hrvatski pravni sustav.

Materiju Novele ZTD ćemo zbog njezina znatnog opsega izložiti u ovom i sljedećem broju našeg časopisa.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)