RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
  • Članak:Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih dobitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
  • Stranica:1396.
  • Autor/i:
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)