RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Prijenos dionica koje glase na ime (čl. 227. ZTD-a)
  • Ništavost odluka skupštine društva s ograni čenom odgovornošću (čl. 447. ZTD-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)