Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
91.
Autor/i:
Sažetak:
    Povrede parničnog postupka (čl. 354. ZPP-a)
Hashtags: