Zakon o općem upravnom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Zakon o općem upravnom postupku
Stranica:
98.
Autor/i:
Sažetak:
    Zastupanje u upravnom postupku (čl. 59., st. 3. ZUP)
Hashtags: