Porezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Porezno pravo
Stranica:
99.
Autor/i:
Sažetak:
    Oporezivanje zamjenjivih obveznica koje nose visoku kamatu
Hashtags: