Pravo na godišnji odmor

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Pravo na godišnji odmor
Stranica:
103.
Autor/i:
Sažetak:
    Preračunavanje tarifnog prava na godišnji odmor koji se veže na radni tjedan od pet dana kod poslovnog smanjenja ili povećanja redovnog tarifnog radnog vremena
Hashtags: