Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
77.
Autor/i:
Sažetak:
  Olakšice za područja posebne državne skrbi
 • Zahtjev za izdavanje obrasca PK-1
 • Oporezivanje dohotka od samostalnih djelatnosti i dobiti na području posebne državne skrbi
 • Dio osobnog odbitka za uzdržavanog člana uže obitelji
 • Dio osobnog odbitka za osobu kojoj je imenovan skrbnik
 • Obračun poreza na dohodak po osnovi samostalnog rada za usluge posredovanja pri sklapanju ugovora stambene štednje
 • Plaćanje poreza na dohodak na novčanu rentu
 • Dio osobnog odbitka po osnovi investicijskog održavanja stambenog prostora
 • Nabava osobnog automobila za obavljanje djelatnosti
 • Zastara prava na utvrđivanje poreznih obveza
 • Dio osobnog odbitka za investicijsko održavanje stambenog prostora
 • Oporezivanje prodaje vlasničkih udjela
 • Porezno priznate premije dopunskog zdravstvenog osiguranja
 • Dio osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora
 • Dio osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora
 • Odustajanje od prijave poreza na dohodak
 • Dio osobnog odbitka za gradnju stambenog prostora za založnog dužnika
 • Dio osobnog odbitka za investicijsko održavanje stambenog prostora - priključak na gradski vodovod
 • Oporezivanje dohotka od obrta na području posebne državne skrbi
 • Oporezivanje dohotka ostvarenog radom u RH za fizičku osobu s prebivalištem u Njemačkoj
 • Porezno priznate premije životnog osiguranja - uzajamno životno osiguranje bračnih drugova
 • Porezno priznate premije osiguranja - uzajamno osiguranje života dviju osoba
 • Dohodak od imovine i imovinskih prava
 • Isplata športskih stipendija
 • Paušalno utvrđivanje dohotka za fizičku osobu koja obavlja samostalnu djelatnost keramičara
 • Način isplate naknade umjetnicima izvođačima
 • Oporezivanje naknada umirovljenim profesorima izabranim u zvanje professor emeritus
 • Dio osobnog odbitka za investicijsko održavanje stambenog prostora - kupnja i ugradnja bojlera
Hashtags: